Založ si blog

Gabčíkovo – TICHO

Gabčíkovo – TICHO

Dňa 01.09.2015 sa odohrala na južnom Slovensku (od Banskej Bystrice cez Trnavu až po obec Vrakúň) pozoruhodná policajná akcia („poľovačka na župana BB kraja a predsedu ĽS NS“). Ďalšia pozoruhodná akcia sa odohrala v obci Gabčíkovo („cvičenie hasičov a záchranných zborov“). Obidve akcie sa odohrali v deň vyhlásenia Ústavy SR, zákona, ktorý je najvyšším právny aktom SR a podľa ktorého sa musia riadiť všetky orgány štátnej správy včítane prezidenta SR a samozrejme aj občania SR.

 

Kedy sa vlastne policajná akcia začala a aký bol na túto akciu dôvod.

Dňa 01.09.2015 bol na Krajský úrad PZ SR predvolaný župan BB kraja a predseda riadne registrovanej politickej strany Ľudová Strana Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Predvolanie mu bolo doručené do miesta jeho bydliska v doobedňajších hodinách príslušníkmi PZ, a podľa tohto predvolania sa mal dostaviť na KÚ PZ SR dň 01.09.2015 o 14:00 hod., t.j. v deň štátneho sviatku SR. Detaily „profesionality“ príslušníkov PZ SR a prečo bol vlastne predvolaný za účelom podania vysvetlenia sú vykreslené slovom pána Kotlebu na nasledovnej internetovej stráne https://www.youtube.com/watch?v=t5OewxVmIlI. Prečo? V tento deň sa totiž konalo zhromaždenie občanov v Trnave, ktoré bolo riadne ohlásené a bolo namierené proti prijímaniu utečencov/migrantov do SR, s následnou jazdou do Gabčíkova podporiť riadne ohlásené zhromaždenie občanov tejto obce proti zriadeniu utečeneckého centra.

Čo bolo v pozadí riadne ohláseného zhromaždenia v obci Gabčíkovo.

Podľa vyjadrenia starostu obce Gabčíkovo pána Fénesa pred televíznymi kamerami, mimo iných dôvodov, starosta uviedol, že požiarnici požiadali, resp. ohlásili svoju akciu dátumovo skôr ako ja, ktorý som oznámenie o konaní zhromaždenia podal dňa 14.08.2015. Na obecnom úrade Gabčíkovo bola dňa 02.09.2015 podaná predsedom petičného výbor (výsledkom petície bolo vykonanie riadneho referenda) písomná požiadavka o zverejnenie fotokópie poštovej knihy Obecného úradu Gabčíkovo so zapísaním žiadosti požiarnikov s dátumom prijatia tejto žiadosti. Uvidíme ako sa starosta k tejto veci postaví a vyhovie opodstatnenej žiadosti predsedu petičného výboru (kópia žiadosti sa nachádza v prílohe).

Samotná “kultúrna akcia” v kultúrnom dome prebiehala tak, že tento bol obsadený policajtmi a na parkovisku vedľa kultúrneho domu boli odparkované okrem policajných áut, aj hasičské autá obkolesené policajtmi v civile a uniformách. Pro forma boli na parkovisku umiestnené stánky s občerstvením. Vchod na parkovisko bol zablokovaný hasičským autom a strážilo ho niekoľko policajtov. Pri ubytovniach na Dunajskej ulici, v ktorej majú byť utečenci umiestnení, boli umiestnené ďalšie hasičské a policjné autá, spolu s autobusami, v ktorých boli umiestnené poriadkové jednotky polície. Dunajská ulica pri ubytovniach bola uzavretá zelenou policajnou páskou a vchody a východy na parkoviská pri ubytovniach strážili policajné hliadky. V objekte polície, ktorá sa nachádza asi 100 metrov od kultúrneho domu sa prezliekali kukláči. Pri zjazde z vodného diela stály 3 policajné vozidlá, ktoré zastavovali každé auto, ktoré smerovalo do obce Gabčíkovo. Policajti kontrolovali každého cestujúceho v aute včítane prehliadky kufra každého auta. Policajti sa každého pýtali kam a za akým účelom ide do obce.

Samotná “kultúrna akcia” prebiehala tak, že “hasiči” vybavení kamerami a fotoaparátmi sa nechali vysokozdvižným rebríkom vyzdvihovať do výšky asi 10 poschodia a potom sa nechali spúšťať späť. Nie je možné pochybovať, že “kultúrna akcia” bola skutočne “veľmi dôležitá” a potrebovala preveriť schopnosti našich bezpečnostných a hasičských zborov.

Táto „demokratická“ paródia, resp. manévre boli orchestrované Ministrom vnútra SR a Prezidentom PZ za peniaze daňových poplatníkov. Blokácia trasy Trnava Gabčíkovo plus „kultúrna akcia“ v obci Gabčíkovo stála nemalé peniaze len keď vezmeme do úvahy počet techniky, automobilov a policajtov, ktorí sa na tejto paródii – manévroch zúčastnili a ktorá trvala od poobedňajších hodín do polnoci 01.09.2015 (pri obci Vrakúň).

 

Položme si niekoľko otázok:

„Komu vadí to, že občania SR, daňoví poplatníci, svojprávni a nezbavení spôsobilosti na právne úkony chceli podporiť občanov a obyvateľov v Gabčíkova v ich snahe zabrániť (na základe platného referenda) zriadeniu utečeneckého tábora v ich obci?“

Vadí to vládnej moci. Chápem skutočnosť, že vláda SR stojí v neľahkej situácii, kedy je od predstaviteľov mocných v EÚ vydieraná neskutočne odporným spôsobom a to tak, že pokiaľ nebudeme akceptovať utečencov a nepodriadime sa nariadeniam týchto nevolených úradníkov v Bruseli, nedostaneme od EÚ dotácie – teda financie na ktorých vlastne spočíva de facto celé financovanie SR. Ďalej vláda SR a politcké strany, včítane opozičných, stoja pred problémom, že sú tlačená verejnou mienkou občanov, ktorí odmietajú utečencov, do polohy, že vláda v súčasnom zložení a tak isto parlamentné politické strany nemusia byť pri moci po nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2016. Snaha o zjednotenie sa aspoň 4 štátov vystúpiť proti politike EÚ, členov Visegrádskej štvorky, je chabým pokusom o vyjednávanie o množstve utečencov, ktoré dané krajiny majú prijať. Po prípadnom poklepaní na rameno, resp. prípadných „faciek“ (jednu už dostal predseda Maďarskej vlády pán Orbán od Jeana-Clauda Junckera za neposlušnosť (ttp://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1794154_video-juncker-nazval-orbana-diktatorom-a-strelil-mu-zaucho; http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/355998-zdravim-diktator-oslovil-orbana-sef-eurokomisie/), zástupci členských štátov Visegrádskej štvorky pravdepodobne stiahnu chvosty a prijmú „demokratické“ nariadenia EÚ pod hrozbou zastavenia financovania. Jednu takúto „demokratickú“ požiadavku už predviedla Rakúska ministerka vnútra pani Johanna Miklová-Leitnerová (http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/366233-rakuska-ministerka-by-obmedzila-financnu-pomoc-krajinam-odmietajucim-migrantov/).

 

„Prečo sú pán Kotleba a riadne registrovaná politická strana ĽS NS označovaní médiami za nacionalistov keď de facto ako jediní bránia zájmy tohto národa?“

Nacionalizmus je definovaný vo výkladovom slovníku Jazykového Ústavu Ľudovíta Štúra nasledovne: „Je to ideológia zdôrazňujúca význam národa ako spoločenskej jednotky a politika založená na tejto ideológii.“ V staršom chápaní podľa tohto slovníka je to „vlastenectvo“. Inými slovami, nálepkovanie pána Kotlebu a jeho politickej strany ĽS NS médiami a označenie ich za nacionalistov je úplne správne a onálepkovaní môžu byť na to hrdý.

 

Trestné oznámenie na pána Kotlebu v podaní poslanca pána Kaníka a pán Slávik (obidvaja členovia SDKÚ DS).

 

Dňa 04.09.2015 vystúpil na tlačovej besede vysielanej TA3 poslanec SNR pán Kaník a poslanec SNR pán Slávik (obidvaja členovia SDKÚ DS). (http://www.ta3.com/clanok/1068583/tb-l-kanika-a-p-slavika-o-trestnom-oznameni-pre-podozrenie-z-propagacie-fasizmu.html) V svojom vystúpení pán Kaník bol zhrozený nad vystupovaním polície SR voči poslancovi Hlinovi keď staval plot pred jednou nebankovou spoločnosťou. Bol pobúrený konaním 4 policajtov, ktorí pána Hlinu strhli na zem štípali ho a snažili sa vyvolať u neho odpor, aby na nich zaútočil. Vyjadril a vysvetlil občanom SR postavenie poslanca SNR, podstatu zastupiteľskej demokracie a tak isto uviedol, že v demokratickom štáte sa toto nesmie stať. Pán poslanec Kaník sa však nezmienil o skutočnostiach predvolania pán Kotlebu dňa 01.09.2015 – v deň Vyhlásenia Ústavy SR – štátneho sviatku SR. Nezmienil sa tak isto o policajných manévroch konaných na južnom Slovensku – v Trnavskom kraji. Nezmienil sa tak isto o konaní policajtov voči pokojným občanom SR, ktorí smerovali na verejné zhromaždenie, ktoré bolo riadne ohlásené a títo občania neporušili žiadny zákon. Nezmienil sa tak isto o tom, že tam neboli 4, ale najmenej 50 policajtov plus kukláčov, ktorí zablokovali cestu a provokovali občanov k násilnostiam, aby voči nim mohli zasiahnuť. Tak sa pýtam pána Kaníka, či tu máme v tejto republike rovných a ešte rovnejších, alebo ako to vlastne je. Je evidentné, že pán Kaník, ktorý prehral voľby proti pánovi Kotlebovi v BB kraji je na súmraku svojho pôsobenia v parlamente SR a snaží sa týmito nehoráznymi nezmyslami si zvýšiť volebné preferencie. Neskoro

To čo potom nasledovalo v TB, bolo „vysoko profesionálne kvalifikované“ vyjadrenie pána Slávika o podaní trestného oznámenia proti pánovi Kotlebovi. O tom, ako to pán Slávik prezentoval orálnym spôsobom pred kamerami TA3 sa radšej nebudem vyjadrovať. Pán Slávik nám v úlohe prokurátora, policajta, sudcu, vykladača zákona a nedaj bože aj poroty, ukázal v pravom svetle, na akej úrovni sa nachádzajú poslanci parlamentu SR, ktorých platíme z našich daní. Pán Slávik sa tak isto rozčúlil nad tým, že v čase vypočúvania pána Kotlebu na polícii v BB, táto mu nebola polícia schopná položiť otázky tak, ako si to predstavuje pán Slávik a čuduj sa svete, dovolila si neobviniť pána Kotlebu zo žiadneho trestného činu. Rád by som odkázal pánovi Slávikovi, že toto trestné oznámenie zmetie zo stola advokát 3 kategórie pred súdom na prvom pojednávaní. Záverom pán Kaník nám ukázal jeho neobyčajné schopnosti vstupovať ľuďom do ich myšlienkových pochodov a interpretovať čo si myslia. Poučil nás svojim odborným výkladom o tom, kedy sa majú vyvesovať čierne zástavy a postavil sa do úlohy prokurátora, ktorý už pána Kotlebu obvinil. Po vypočutí TB si urobte názor sami.

 

Záver

 

Kto to všetko zaplatí? Samozrejme, že daňoví poplatníci, t.j. my, občania SR. Nejedná sa náhodou o zneužitie právomoci verejných činiteľov, ktorí tieto akcie schválili a nariadili? Odpoveď si dajte sami. Dospeli sme v tejto spoločnosti do štádia, kedy budú silové zložky tohto štátu opäť zakladať agentúrne spisy na občanov, objektové spisy na politické strany, týchto špehovať, odpočúvať a terorizovať na každom kroku? Po prečítaní si skutočností, ktoré som popísal tu a predtým sa obávam, že toto už nastalo a bude to ešte horšie.

Pravda – o čom to celé je

16.12.2015

Poprosím všetkých zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, aby si vypočuli nasledovné relácie v archíve SV BB: http://www.slobodnyvysielac.sk/relacie/konspiracny-byt/ Ďalej to netreba komentovať. viac »

Zmena Ústavy SR – návrat totality jednej strany?

29.11.2015

Zmena Ústavy SR – návrat totality jednej strany? 28.11.2016 Masovokomunikačné prostriedky SR nás informujú o tom, ako vláda SR tvrdo bojuje proti teroristickým hrozbám. Čo nám však tieto viac »

29.11.2015

Zmena Ústavy SR – návrat totality jednej strany? 28.11.2016 Masovokomunikačné prostriedky SR nás informujú o tom, ako vláda SR tvrdo bojuje proti teroristickým hrozbám. Čo nám však tieto viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 5909x
Priemerná čítanosť článkov: 1182x

Autor blogu

Kategórie